33 Slices
Medium 9788324615490

5. Aliasy, przekierowania oraz przepisania

Rich Bowen Helion ePub

Gdy serwer Apache otrzymuje danie, zakada si, e klient zostanie obsuony za pomoc pliku znajdujcego si w katalogu DocumentRoot. Zdarza si jednak, e istnieje potrzeba obsuenia klienta z innych miejsc. Gdy, na przykad, trzeba umieci jakie dokumenty w swoim serwerze WWW, lepsze moe okaza si pozostawienie ich tam, gdzie s, ni przenoszenie ich w nowe miejsce.

W tym rozdziale omwione zostan trzy rodzaje tego typu przypadkw. Utosamianie nazw (ang. aliasing) oznacza przyporzdkowywanie adresw URL do konkretnych katalogw. Przekierowanie oznacza przyporzdkowywanie adresw URL do innych adresw URL, a przepisanie oznacza wprowadzanie zmian do adresw URL za pomoc moduu mod_rewrite.

W niektrych recepturach tego rozdziau zostan pokazane przyporzdkowania adresw URL do zasobw znajdujcych si w dowolnych miejscach w systemie plikw.

Zagadnienia te s szczeglnie interesujce dla administratorw WWW chccych unikn powstawania martwych czy lub zarzdzajcych witrynami, na ktrych co jaki czas dochodzi do przewrotu (pliki lub katalogi zmieniaj swoje pooenie lub nawet s przenoszone z serwera do serwera). Funkcje przekierowania oraz przepisania serwera Apache ukrywaj przed oczami odwiedzajcych tego rodzaju porzdki na zapleczu.

See All Chapters
Medium 9788324615490

7. SSL

Rich Bowen Helion ePub

SSL (ang. Secure Socket Layer) jest standardow technologi suc do tworzenia bezpiecznych witryn WWW. Przez zaszyfrowanie ruchu pomidzy serwerem, a klientem, co wanie robi SSL, udostpniana tre jest w trakcie jej przesyania chroniona przed podsuchem.

Cao transmitowanych danych jest szyfrowana od momentu zestawienia sesji SSL. Oznacza to, e szyfrowane s nawet wywoywane adresy URL.

Mechanizm, ktry przeprowadza szyfrowanie, jest szczegowo wyjaniony w specyfikacji SSL znajdujcej si pod adresem http://wp.netscape.com/eng/ssl3/. Bardziej przyjazne dla zwykego Czytelnika omwienie technologii SSL mona znale w podrczniku moduu mod_ssl znajdujcym si pod adresem http://httpd.apache.org/docs/2.2/ssl. Dokument ten omawia nie tylko szczegy konfiguracji moduu mod_ssl, ale rwnie ogln teori SSL, a take zawiera rysunki ilustrujce koncepcj tego rozwizania.

Warto rwnie przejrze specyfikacj protokou TLS 1.0 (dokument RFC numer 2246), ktry stanowi swego rodzaju SSL nowej generacji. Pena specyfikacja dostpna jest pod adresem http://www.ietf.org/rfc/rfc2246.txt, natomiast bardziej przyjazny opis znajduje si pod adresem http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security.

See All Chapters
Medium 9780596529949

A. Using Regular Expressions in Apache

Rich Bowen O'Reilly Media ePub

A number of the Apache Web servers configuration directives permit (or require!) the use of what are called regular expressions. Regular expressions are used to determine if a string, such as a URL or a users name, matches a pattern.

There are numerous resources that cover regular expressions in excruciating detail, so this Appendix is not designed to be a tutorial for their use. Instead, it documents the specific features of regular expressions used by Apachewhats available and what isnt. Even though there are quite a number of regular expression packages, with differing feature sets, there are some commonalities among them. The Perl language, for instance, has a particularly rich set of regular expressions, which have been mostly available in the Apache regex library since version 2.0 of the server.

Regular expressions, as mentioned, are a language that allows you to determine if a particular string or variable looks like some pattern. For example, you may wish to determine if a particular string is all uppercase, or if it contains at least three numbers, or perhaps if it contains the word monkey or Monkey. Regular expressions provide a vocabulary for talking about these sort of tests. Most modern programming languages contain some variety of regular expression library, and they tend to have a large number of things in common, although they may differ in small details.

See All Chapters
Medium 9788324615490

12. Zawartość katalogów

Rich Bowen Helion ePub

Domylny pakiet serwera HTTP Apache zawiera modu o nazwie mod_autoindex, ktry suy do wywietlania zawartoci katalogw w postaci strony WWW. Domylny sposb wywietlania listy zawartoci jest prosty i czytelny, lecz modu udostpnia take szereg kontrolek, dziki ktrym mona samodzielnie dostosowa posta danych wynikowych.

W momencie wywoania katalogu naley wywietli list z jego zawartoci.

Dla przedmiotowego katalogu naley wczy dyrektyw Option Indexes:

Gdy adres URL wskazuje katalog albo folder w systemie plikw, Apache odpowie na wywoanie na jeden z trzech poniszych sposobw:

Jeeli konfiguracja serwera zawiera modu mod_dir i odwzorowany katalog znajduje si w zasigu dyrektywy DirectoryIndex i serwer moe odnale jeden z plikw wskazanych w ramach tej dyrektywy, wwczas plik zostanie wykorzystany do wygenerowania odpowiedzi.

Jeeli konfiguracja serwera zawiera modu mod_autoindex i odwzorowany katalog znajduje si w zasigu dyrektywy Options, w ktrej uyto sowa kluczowego Indexes, wwczas serwer w locie wygeneruje list zawartoci katalogu i odele j jako odpowied na wywoanie.

See All Chapters
Medium 9788324615490

2. Instalacja modułów

Rich Bowen Helion ePub

W pakiecie podstawowej dystrybucji serwera WWW Apache nie ma bardzo wielu popularnych moduw. Wikszo z nich nie trafia do dystrybucji podstawowej z powodw licencyjnych lub z powodw zwizanych z obsug techniczn, inne nie s dystrybuowane przez Apache Software Foundation, gdy tak decyzj podjli twrcy serwera, a jeszcze inne s integraln czci innych projektw. Na przykad modu mod_ssl dla serwera Apache 1.3 jest tworzony i rozwijany oddzielnie, nie tylko z powodu amerykaskich ogranicze eksportowych (ktre byy znacznie bardziej rygorystyczne w czasie, gdy pakiet powstawa), ale gwnie dlatego, e wymaga on wprowadzenia zmian do jdra serwera, na ktre nie zdecydowali si jego twrcy.

W niniejszym rozdziale przedstawiono receptury omawiajce instalacj niektrych najbardziej popularnych moduw pochodzcych spoza oficjalnej dystrybucji. Jeeli zachodzi taka potrzeba, przedstawione s osobne receptury omawiajce instalacj moduw w systemach uniksowych i instalacj w systemie Windows.

Najbardziej kompletna lista moduw innych producentw znajduje si na stronie Apache Module Registry pod adresem http://modules.apache.org/. Niektre moduy s tak popularne lub s tak zoone, e powicono im cae strony internetowe. Tak jest na przykad w przypadku moduw omwionych w tym rozdziale.

See All Chapters

See All Slices