Medium 9788324615490

Apache. Receptury. Wydanie II

Views: 1803
Ratings: (0)

<p>Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych. </p><p>Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.</p><ul><li>Sposoby instalacji serwera Apache</li><li>Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om</li><li>Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?</li><li>Konfiguracja serwerów wirtualnych</li><li>Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)</li><li>Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów</li><li>Bezpiecze?stwo serwera Apache</li><li>Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL</li><li>Zapewnienie wydajno?ci</li><li>Wykorzystanie j?zyków skryptowych</li></ul><div align="center"><h4><b>Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!</div></h4></b>

List price: $12.00

Your Price: $9.60

You Save: 20%


Details

Print Book
E-Books
Slices

Format name
ePub
Encrypted
No
Sku
B000000025715
Isbn
9781457176425
File size
4.42 MB
Printing
Allowed
Copying
Allowed
Read aloud
Allowed
Sku
In metadata
Isbn
In metadata
File size
In metadata