Make your own eBooks

Use our Remix App to mix & match content. In minutes make your own course packs, training bundles, custom travel guides, you name it. Even add your own title & cover.

Education
Research
Travel
Health

Slices & Articles Get by the slice or add to your own ebook

Medium 9781609941178

Principle 9 Gracias Gratitude, Hope, and Forgiveness

Slice ePub May 15, 2014

A FEW YEARS AGO, I trudged through the Nicaraguan jungle to the mining town of Bonanza where I was born. The green canopies are lush with banana trees and brazen tropical flowers hanging from vines. Even today, many decades later, there are only three streets. The stark isolation is apparent the moment the cargo plane touches the dirt runway carved in the sea of jungle trees. How did it happen? I asked myself. How did this miracle that is my life ever occur? My mother and grandmothers would have no problema answering. To them it was always gracias a Dios—their faith never failed them.

Since serving as a Peace Corps volunteer in Chile over forty-five years ago, I have listened to thousands of people share their journeys, and I know this reliance on God’s providence is not unique. Our collective journeys reflect the unflappable faith and hope that wrap around communities of color like serapes on cold nights. Practicing Sankofa—reflecting on our past—reveals the bones of our common journeys and honors the Herculean obstacles our parents and antepasados overcame for us to become who we are today.

See more
Medium 9781617833434

Sports Page

Source: California
Slice PDF May 13, 2014

Medium 9788324610488

9. Wydajność

Source: Ajax on Rails
Slice ePub May 27, 2014

Ten rozdzia ma takie samo podejcie do wydajnoci jak Rozdzia8. do bezpieczestwa. Tak jak w przypadku bezpieczestwa, Ajax nie zmienia fundamentalnie zasad wydajnoci aplikacji, po prostu dodaje nowe czynniki do starego rwnania.

Ajax moe by mieczem obosiecznym w sensie wydajnoci aplikacji. Z jednej strony, gwn zalet z perspektywy uytkownika jest przyspieszenie interakcji. Prosz pomyle o typowym wyszukiwaniu na ywo bez uycia Ajaksa: po wpisaniu zapytania naley wysa formularz i poczeka na zwrcenie strony z wynikami. W wyszukiwaniu na ywo kade nacinicie klawisza wysya w tle zapytanie Ajax, tak aby po zakoczeniu wpisywania zapytania wynik znalaz si na miejscu.

Waciwie taka jest idea. Rzeczywisto zazwyczaj nie jest taka prosta. Wyszukiwanie jest generalnie dla komputera bardzo kosztown operacj, szczeglnie przy wykonywaniu przeszukiwania penotekstowego na duym zbiorze danych. Zajaksowane wyszukiwanie dramatycznie zwiksza obcienie, zamiast jednego wyszukiwania dla Ruby on Rails bdzie potrzebne wykonanie a 13 oddzielnych przeszuka, po jednym dla kadego wcinitego klawisza. Niestety, wikszo zapyta i tak zostanie zignorowana. O ile infrastruktura nie jest przygotowana na takie obcienie, dodanie Ajaksa w celu zwikszenia wydajnoci moe przynie odwrotny skutek, zwielokrotniajc kosztowne zapytania i prowadzc do zwikszenia redniego czasu odpowiedzi.

See more
Medium 9781847771179

Mapping the Sky

Slice PDF May 12, 2015

Medium 9780596100155

A. Appendix

Slice ePub May 27, 2014

Use the following tables as a quick-reference guide for a variety of camera settings. For more detailed explanations of the data listed here, see Chapters 2 and 3.

TableA-1.Exposure compensation reference guide

Lighting situation

Recommended exposure compensation (via the scale setting)

Subject against a bright sky background (high clouds on sunny day)

Overexpose by 2 (+2.0); use fill flash if within 10 feet

Light object (white color), front lit

Overexpose by 1.5 (+1.5)

Subject against white sand or snow (e.g., person skiing)

Overexpose by 1.5 (+1.5)

Landscape scene dominated by bright, hazy sky

Overexpose by 1 (+1.0)

Fair-skinned subjects with bright front lighting

Overexpose by .5 (+.5)

Subject against green foliage in open sun (e.g., outdoor portrait with background trees and shrubs)

No compensation

Dark-skinned subjects with bright front lighting

Underexpose by .5 (.5)

Brightly lit subject against dark background (e.g., theater lighting)

See more

See All Slices

0 Items 0.0 Mb
Sub-total $0.00
Title & Cover
Make ebook
Click
or drag to add content