Make your own eBooks

Use our Remix App to mix & match content. In minutes make your own course packs, training bundles, custom travel guides, you name it. Even add your own title & cover.

Education
Research
Travel
Health

Slices & Articles Get by the slice or add to your own ebook

Medium 9781601322548

On Using Class-dependent Principle Component Analysis for Dissimilarity-Based Classifications

Slice PDF November 10, 2014

544

Int'l Conf. IP, Comp. Vision, and Pattern Recognition | IPCV'13 |

On Using Class-dependent Principle Component Analysis for

Dissimilarity-Based Classifications

Sang-Woon Kim

Department of Computer Engineering, Myongji University, Yongin, 449-728 Korea

Abstract— The aim of this paper 1 is to present an empirical evaluation on using class-dependent principle component analysis (PCA) for dissimilarity-based classifications (DBC)

[18]. In DBC, the classification performance relies heavily on how well the dissimilarity space is constructed. In this paper, we study a way of constructing it in eigenspaces, spanned by the subset of principal eigenvectors, extracted from the training data set through the class-dependent PCA, instead of utilizing prototype selection methods and/or generalizing dissimilarity measures. In particular, we generate an eigenspace (i.e., a covariance matrix) per class, not for the entire data set, to compute distances in a vector space constructing a dissimilarity-based classifier. Our experimental results, obtained with well-known benchmark data and some UCI data sets, demonstrate that when the dimensionality of the eigenspaces has been appropriately selected, DBC, albeit not always, can be improved in terms of classification accuracies.

See more

Medium 9788324606344

2. Interakcja z użytkownikiem: Sposoby 12. – 18.

Slice ePub May 27, 2014

Bez uytkownikw nie byoby powodw, aby pisa programy. Bez uytkownikw a to dotyczy take Was byoby znacznie mniej bdw raportowanych przez dziwaczne komunikaty o bdach, dziwacznych zachowa programw i klasycznych pyta: Co mielicie na myli i dlaczego ten program tak si zachowuje?.

Pisane przez nas programy nie musz jednak zachowywa si w ten sposb. Mona sprawi, eby nasi uytkownicy byli zadowoleni, nasz kod dziaa zawsze wtedy, kiedy powinien dziaa, a nawet przygotowywa za pomoc Perla mi dla oka grafik wszystko to po nauczeniu si kilku sposobw i trikw. Tam, gdzie nasz program musi wsppracowa z jak rzeczywist osob, niech robi to z odpowiednim stylem. Ludzie nie bd zwraca uwagi na dobrze dziaajcy kod, niemniej bdziecie mie satysfakcj z ich radoci, gdy dziki sprawnie dziaajcemu oprogramowaniu podnios swoj produktywno.

Nic nie bdzie si sprawia lepiej podczas edytowania tekstu ni Wasz ulubiony edytor

Z dowiadczenia wiem, e niektrzy Czytelnicy nie mog y bez wiersza polece i pisz kody tak smakowite, jak ich ulubiony napj[4], a co za tym idzie, prawdopodobnie bardzo zrcznie posuguj si klawiatur. Jeli s jeszcze niestrudzonymi zwolennikami automatyzowania wszystkiego, to zapewne posiada bd mnstwo programw i aliasw, ktre uatwiaj im prac.

See more

Medium 9781449331061

5. Monitoring Your Cluster

Slice ePub May 27, 2014

To fully understand how your cluster is working, and whether it is working effectively, there are a number of different statistics that you should monitor to diagnose and identify problems. Couchbase Server incorporates a huge range of statistics that provide very detailed and in-depth information on how your cluster is running.

Some of the statistics can be used on their own to provide advice and guidance; others may need to be monitored alongside other statistics to give a better picture. Others provide background information on how specific elements of your cluster are executing.

The architecture of Couchbase Server means that for the majority of statistics, you should monitor the cluster as a whole in the first instance.

Your monitoring should focus on:

Your whole cluster should be monitored to ensure that you are not running out of RAM, disk space, or I/O performance. A problem with any one of these items indicates that your cluster size should be increased.

See more

Medium 9781604535426

Pit Stops

Source: Indy Cars
Slice PDF May 13, 2014

Medium 9788324651238

8. Wywiad poświęcony rozwiązaniu

Slice ePub May 27, 2014

Zanim stworzysz faktyczny produkt, przetestuj rozwizanie z wykorzystaniem wersji demonstracyjnej.

Dysponujesz uszeregowan list problemw oraz znasz alternatywy oferowane ju na rynku, jeste zatem gotw do sformuowania rozwizania i poddania go testom.

Na pocztek powiniene jeszcze raz potwierdzi informacje pozyskane w trakcie wywiadw powiconych problemowi, a nastpnie sprawdzi nastpujce dodatkowe rda ryzyka:

Kim s uczestnicy Twojego wczesnego rynku?

Jakiego minimalnego zestawu cech potrzebujesz, aby wprowadzi produkt na rynek?

Czy klienci zapac za Twoje rozwizanie?

Jak cen s gotowi zaakceptowa?

Na tym etapie Twoim podstawowym celem jest wykorzysta wersj demonstracyjn produktu, aby pomc klientom wyobrazi sobie ostateczne rozwizanie i potwierdzi, e rozwie ono ich problem.

Wikszo klientw wietnie radzi sobie z definiowaniem problemw, zdecydowanie gorzej natomiast z wyobraaniem sobie ich rozwizania.

Okreleniem wersja demonstracyjna posuguj si tu w sposb bardzo swobodny, majc na myli wszystko, co moe w rozsdnych okolicznociach zastpi ostateczne rozwizanie. Wychodz z zaoenia, e budowanie penej wersji rozwizania jest zbyt czasochonne. Ponadto, gdyby okazao si ono niedobre lub zostao wyposaone w niepotrzebne funkcje, byoby to rdem marnotrawstwa. Potrzebujesz rozwizania (albo czego je reprezentujcego, jak zrzuty ekranu czy prototyp) dopracowanego tylko w takim stopniu, aby mg je pokaza klientom w celu pomiaru ich reakcji i zdefiniowania dalszych wymaga do stworzenia minimalnie satysfakcjonujcego produktu (MVP).

See more

See All Slices

0 Items 0.0 Mb
Sub-total $0.00
Click
or drag to add content