Make your own eBooks

Use our Remix App to mix & match content. In minutes make your own course packs, training bundles, custom travel guides, you name it. Even add your own title & cover.

Education
Research
Travel
Health

Slices & Articles Get by the slice or add to your own ebook

Medium 9788324643813

10. Rozbudowa interfejsu stron WWW

Slice ePub May 27, 2014

Bywa, e strony WWW przypominaj dugie, jednostronicowe broszury. Odwiedzajce je osoby mog si czu przytoczone przez wiele tekstu i znaczn liczb obrazkw, ktre musz dugo przewija, zwaszcza gdy nie s w stanie szybko znale poszukiwanych informacji. To naszym zadaniem, zadaniem twrcw stron jest zapewnienie uytkownikom narzdzi, ktre uatwi im znalezienie tego, czego szukaj. Przy uyciu JavaScriptu oraz biblioteki jQuery mona usprawnia tworzone strony i uatwia uytkownikom korzystanie z nich na przykad poprzez ukrywanie zawartoci, a do momentu gdy bdzie potrzebna, oraz zapewnianie atwiejszego dostpu do informacji.

W tym rozdziale poznasz techniki suce do poprawiania czytelnoci i atwoci korzystania ze stron WWW. Karty pozwalaj na umieszczanie znacznych iloci informacji na stosunkowo niewielkim obszarze i zapewniaj moliwo kliknicia wybranej karty w celu uzyskania dostpu do mniejszej porcji danych. Etykietki ekranowe niewielkie, wyskakujce okienka pokazywane po wskazaniu jakiego elementu strony wskanikiem myszy umoliwiaj wywietlanie dodatkowych informacji. Coraz bardziej popularn form kontroli zawartoci strony s tak zwane slidery (od angielskiego sowa slide przesuwa) mona by je porwna do okna, ktrego zawarto da si przesuwa, by ukry jedne, a wywietli inne elementy teje strony. Slidery pozwalaj na prezentowanie znacznych iloci informacji i s bardzo czsto stosowane na stronach gwnych witryn.

See more

Medium 9780946439645

R. CAMPBELL : The management of the counter-transference evoked by violence in the delusional transference

Slice ePub May 23, 2014

RUTH CAMPBELL

This paper is an account of an adolescent boy in whom the turmoils and stresses of adolescence were exaggerated and augmented until his aggressive feelings boiled over into violence against his parents and his home, and necessitated his committal to a mental hospital.

On his discharge his parents consulted an analyst, Dr A, for help with their son T and it was agreed that T should have an analysis, for which he was referred to me. It was also agreed that the parents would keep a regular contact with Dr A for discussion on any problems that arose and, further, that they would not make any approach to me. It was hoped by this arrangement to safeguard T’s analysis from any pressure of parental anxiety.

I am writing this report on T because he exhibited obsessional defences against omnipotent psychotic-like affects that focused with particular clarity on a number of problems characteristic of the treatment of adolescents as a whole:

1. How to manage a negative delusional transference by using (a) flexibility in times; (b) deep interpretations.

See more

Medium 9788324614356

12. Dopracowywanie harmonogramu projektu

Slice ePub May 29, 2014

Rwnowaenie zakresu, harmonogramu, budetu i jakoci projektu przypomina onglerk jajkami. Jeeli meneder projektu nie bdzie pilnowa wszystkich elementw, skoczy z jajkiem na twarzy. Dotd tworzono harmonogram projektu na podstawie wyznaczonego zakresu i jakoci. Czas przekona si, czy faktyczna o czasu i cena s prawidowe.

Przewanie pierwszy zarys harmonogramu nie spenia wszystkich celw projektu. Trzeba dokonywa zmian, a obydwie strony rwnania zbilansuj si na przykad moe by konieczne skrcenie czasu trwania zada, obnienie kosztw czy te zmniejszenie zakresu. Podczas pracy naley przeglda harmonogram, aby sprawdzi, czy wprowadzane zmiany przynosz podane skutki. Skrcenie harmonogramu moe zwikszy koszty, ale to samo dotyczy wyduenia harmonogramu.

Ten rozdzia rozpoczyna si od opisu czynnoci koniecznych do sprawdzenia, czy harmonogram i koszty s zgodne z oczekiwaniami inwestorw. Wyjaniono, jak znale zadania, ktre najlepiej nadaj si do skrcenia w przypadku, gdy harmonogram jest zbyt dugi. Nowe funkcje w programie MS Project 2007, takie jak wyrnianie i czynniki sterujce zadaniami, sprawiaj, e wprowadzanie zmian do harmonogramu jest atwiejsze ni do tej pory. Przedstawiono rwnie, jak korzysta z tych narzdzi jeszcze przed rozpoczciem wprowadzania zmian do harmonogramu.

See more

Medium 9781908372307

Chapter 4 – The “Taming the monkeys” technique & case study

Slice ePub September 06, 2013

Taming the monkeys is all about filtering out those voices in your head that just create interference. It might sound abstract. But it isnt. Through the processes in this book you can get your @(O_O)@ working on your side and even turn them into voices of reason. Training your mind to deal rationally with fear is part of a complete solution, not just a one trick wonder. Any presenting fears are a thing of the past. I have worked with many hundreds of people (and their monkeys) and they all have similar experiences - either before they stand up to speak, as they are speaking or even after the talk...They hear little negative voices of self-doubt in their heads saying things like, Youre rubbish, Youre going to mess up or What if they ask me a difficult question?.

Does any of that sound familiar? Its no wonder we cant always give great presentations when this sort of chatter is going on inside our heads, making us feel nervous and fearful! These voices then make us feel bad and that reflects in our body language and how we come across to others... That turns into a downward spiral.

See more

Medium 9781847770943
 

Ghazal: Lilies of the Valley

Slice PDF February 16, 2015

Ghazal: Lilies of the Valley

Everywhere we walked we saw lilies of the valley.

Every time we stopped were more lilies of the valley.

Umbrellas passed – fathers, sons, holding out a hand that bore lilies of the valley.

Every citizen of France bearing through his own front door lilies of the valley.

But we were out of the know, though reluctant to ignore lilies of the valley.

Our first May Day in Paris, knowing nothing of folklore lilies of the valley.

Of Jenny Cook and Chabrol’s buttonhole the night he wore lilies of the valley.

He who sang Viens poupoule, viens! and started the fashion for lilies of the valley.

How fashion then conferred, free on les ouvriers at Dior, lilies of the valley.

Mais nous, sacré bleu, who knew of charmed muguets des bois or lilies of the valley?

And though I wore the perfume

I have always worn before – lilies of the valley

– Diorissimo that is, no one whispered, ‘Meem, j’adore lilies of the valley’.

No one made false promises.

And if France did, who blames poor lilies of the valley?

See more

See All Slices

0 Items 0.0 Mb
Sub-total $0.00
Click
or drag to add content